MUDr. Michal Mihula

Vzdělání a odborná činnost

 • absolvent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • atestace v oboru gynekologie a porodnictví + specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
 • licence České lékařské komory k výkonu funkce primáře
 • od roku 2007 držitel funkční licence kolposkopické expertízy, která opravňuje k provádění specializovaných expertních vyšetření gynekologických přednádorových a nádorových stavů http://www.kolposkopie.eu/cz/3-clenove/9-nositele-funkcni-licence-f-017.html
 • člen vedení České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS http://www.kolposkopie.eu/cz/2-vedeni.html
 • pravidelná přednášková činnost týkající se zejména problematiky HPV infekce a laserových operací, určená pro lékaře, sestry a laickou veřejnost
 • publikace v odborných časopisech, vydávání monografií a odborných tiskových materiálů zejména se zaměřením na problematiku HPV infekce a laserových zákroků

Pracovní zařazení

 • od roku 1999 sekundární lékař na oddělení gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava
 • od roku 2012 zástupce primáře na oddělení gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava
 • vedoucí lékař laserového centra oddělení gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava
 • vedoucí lékař ambulance onkogynekologické prevence oddělení gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava
 • výuková činnost na SZŠ Ostrava Vítkovice